Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU

Zarząd Klubu informuje, że w dniu 25.02.2024 roku o godzinie 09.00 w sali
konferencyjnej „Przystań Gorzów” przy ulicy Fabrycznej 175 w Gorzowie
Wlkp. odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków 
Klubu Psów Ozdobnych i do Towarzystwa.

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności Zarządu Klubu.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Klubowej Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
13. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest opłacona składka w ZKwP, oraz w
Klubie za rok bieżący. Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia do
wglądu znajduje się w siedzibie Klubu.


Psy rasowe z grupy IX FCI