Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Walne zgromadzenie

Zarząd Klubu informuje, że w dniu 26.03.2023 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Klubu przy ul. Kosynierów Gdyńskich 98 w Gorzowie Wlkp. odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Klubu Psów Ozdobnych i do Towarzystwa.

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności Zarządu Klubu.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Klubowej Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
13. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest opłacona składka w ZKwP , oraz w Klubie za rok bieżący. Protokół do wglądu z poprzedniego
Walnego Zgromadzenia znajduje się w siedzibie Klubu.

Psy rasowe z grupy IX FCI