Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu Psów Ozdobnych i do Towarzystwa

Zarząd Klubu informuje, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu Psów Ozdobnych i do Towarzystwa odbędzie się 18.08.2021 roku o godz.17:30 w Związku Kynologicznym w Polsce oddział w Łodzi, Aleja Kościuszki 48, Łódź

Proponowany RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Klubu Psów Ozdobnych i do Towarzystwa.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta.
3. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.

4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7. Sprawozdania z działalności Zarządu Klubu.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
13. Ustalenie składki członkowskiej na 2022 rok.
14. Wolne wnioski.
15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
16. Zamknięcie obrad Walnego
Zgromadzenia.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia znajduje się w siedzibie oddziału.

Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest opłacona składka członkowska w ZKwP oraz w Klubie za rok bieżący.


!!! Serdecznie zapraszamy !!!
 

Psy rasowe z grupy IX FCI